Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności oraz o sposobach wykorzystywania przez stronę internetową plików cookies (tzw. ciasteczek).

POLAR ROBOCZY ODBLASKOWY REF-VISPOLAR ROBOCZY ODBLASKOWY REF-VIS
  • Nowy
Spodnie taktyczne czarne IX9Spodnie taktyczne czarne IX9
  • Nowy
Aktualności
Instrukcja BHP w zakładzie pracy – czym jest i co powinna zawierać?

Instrukcja BHP w zakładzie pracy – czym jest i co powinna zawierać?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, to niezwykle istotny aspekt w każdym zakładzie pracy. Procedury BHP pozwalają na ochronę przed wypadkami i innymi niebezpiecznymi sytuacjami, ale również mają na celu zadbanie o dobrą kondycję pracowników (co przekłada się nie tylko na ich produktywność, ale przede wszystkim na większą koncentrację i bezpieczeństwo). Dlatego też każdy zakład powinien posiadać między innymi instrukcję BHP. Co to jest i co powinno się w niej znaleźć? Sprawdź poniżej.

Czym jest instrukcja BHP?

Instrukcją BHP nazywa się dokument regulacji wewnątrzzakładowej w obszarze bezpieczeństwa pracy. Stoi on dość wysoko w hierarchii dokumentów – tuż obok uchwały, zarządzenia czy procedury. Każda instrukcja BHP dotyczy konkretnego stanowiska pracy lub wykonywanej czynności. Zawarte w niej wskazania pozwalają na zminimalizowanie ryzyka wypadku.

Zgodnie z prawem, a dokładniej z art. 237 Kodeksu Pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do wydania szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy każdym stanowisku, które stwarza ryzyko dla życia lub zdrowia pracownika. To, czy dane stanowisko powinno posiadać zakładową instrukcję BHP, jest zależne od przeprowadzonej analizy ryzyka. To znaczy, że to samo narzędzie pracy może raz wymagać instrukcji, a innym – nie.

Przykładem może być ołówek. W pracy biurowej, gdzie wypadki zdarzają się sporadycznie i praktycznie nigdy nie są związane z obsługą ołówka, taka instrukcja nie jest wymagana. Jednak w studio tatuażu nanoszenie linii na ciele klienta może spowodować wypadek i zagrożenie dla jego zdrowia. Dlatego w tej sytuacji potrzebna będzie już instrukcja obsługi dla zwykłego ołówka.

Co powinno się znaleźć w instrukcji BHP?

W rzeczywistości funkcjonuje wiele wzorów instrukcji BHP, a duża część z nich jest niezgodna z prawem. Co zatem powinno się znaleźć w takim dokumencie, aby prawidłowo spełniał on swoje zadanie? Jego struktura powinna obejmować cztery kluczowe obszary:

  • czynności do wykonania przed rozpoczęciem właściwej pracy,
  • bezpieczna obsługa maszyn oraz wykorzystania narzędzi,
  • czynności do wykonania po zakończeniu pracy,
  • instrukcje postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stwarzającej niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pracowników.

Oprócz powyższych punktów w instrukcji mogą znaleźć się także uwagi ogólne lub końcowe, podstawowe warunki bezpieczeństwa czy czynności zabronione na danym stanowisku. Wynikają one z charakterystyki danego miejsca pracy, dlatego też nie są obligatoryjne.

Bezpieczeństwo pracownika zawsze najważniejsze

Pracodawca musi zapewnić zawsze aktualne instrukcje BHP dla każdego stanowiska. Jest to istotne przy zmianach w procesie technologicznym czy innych zmianach w stanowisku pracy. Instrukcje BHP powinny być też łatwo dostępne, a każdy pracownik musi się z nimi dokładnie zapoznać przed przystąpieniem do pracy na danym stanowisku. W ten sposób zmniejsza się ryzyko wystąpienia wypadków. Choć w wielu przypadkach może wydawać się to niepotrzebne, warto zastosować się do tych wymagań nie tylko z powodu groźby ewentualnych kar, ale także ze względu na bezpieczeństwo pracy.

Sprawdź także: ubranie spawalnicze