Ostatnio przeglądane
Aktualności
Kim jest i co robi inspektor pracy?

Kim jest i co robi inspektor pracy?

Inspektor pracy to osoba odpowiedzialna m.in. za kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad BHP. Co warto wiedzieć o tej roli?

Kim jest inspektor pracy?

Inspektor pracy może być urzędnikiem zatrudnionym przez Państwową Inspekcję Pracy lub pracownikiem firmy wyznaczonym przez związek zawodowy do kontrolowania warunków BHP. W drugim przypadku stosuje się określenie „społeczny inspektor pracy”. Dokładne regulacje i wytyczne dotyczące tych dwóch ról są nieco inne. Najważniejszą kwestią jest fakt, że inspektor pracy występuje w roli urzędnika państwowego, podczas gdy społeczny inspektor pracy jest wybierany przez związek zawodowy spośród pracowników przedsiębiorstwa. Osoba pełniąca tę funkcję nie musi jednak należeć do związku.

W zależności od potrzeb i organizacji danego miejsca pracy dokładny skład inspekcji społecznej może się różnić. Najczęściej jednak obejmuje on trzy oddzielne pozycje:

  • inspektor zakładowy – zajmujący się całym zakładem pracy;
  • inspektor grupowy – kontrolujący komórki organizacyjne danego podmiotu;
  • inspektor oddziałowy lub wydziałowy – odpowiedzialny za poszczególne działy w firmie.

Za co odpowiada inspektor pracy?

Głównym zadaniem inspektorów pracy jest kontrolowanie warunków pracy w danym zakładzie, aby upewnić się, że zatrudnione osoby mogą wykonywać swoje zadania w bezpieczny sposób. Istotna jest m.in. bieżąca weryfikacja stanu urządzeń, maszyn i budynków. Do tego dochodzi także kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza w obszarze prawa pracy, BHP i środowiska naturalnego. Jeśli w zakładzie nastąpi wypadek przy pracy, inspektor zajmuje się ustaleniem przyczyn, jak również oferowaniem wsparcia w poprawie zabezpieczeń przed podobnymi zagrożeniami.

Wszystko to ma spore znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa – zwłaszcza w przypadku, gdy dana firma prowadzi zaawansowane procesy przemysłowe lub produkcyjne. Jest to szczególnie istotne, jeśli pracownicy mają na co dzień kontakt z niebezpiecznymi maszynami i materiałami. Z uwagi na wysokie ryzyko wystąpienia wypadków i innych niekorzystnych sytuacji wymagane jest ścisłe stosowanie się do regulacji – za kontrolowanie tego obszaru odpowiada właśnie inspektor pracy.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w pracy? Odzież BHP i inne niezbędne produkty

Aby inspektorzy pracy mogli sprawnie realizować swoje zadania, a pracownicy mogli liczyć na skuteczną redukcję ryzyka zawodowego, należy zadbać przede wszystkim o odpowiednie wyposażenie zakładu. Zależnie od rodzaju wykonywanych zadań wymagania mogą być zupełnie inne. Warto wziąć pod uwagę m.in. obszary podwyższonego ryzyka, które mogą wiązać się np. z kontaktem z substancjami łatwopalnymi czy pracą przy ciężkich maszynach. W wielu przypadkach niezbędny będzie zakup odzieży BHP, która zapewnia ochronę przed różnymi czynnikami zewnętrznymi. Do tego warto zainwestować w obuwie ochronne i akcesoria takie jak rękawice robocze, dzięki którym będzie można zadbać zarówno o bezpieczeństwo, jak i wydajność zakładu. Nie bez znaczenia są też produkty związane z ochroną wzroku, słuchu i głowy.