Ostatnio przeglądane
Aktualności
Bezpieczeństwo pracy w magazynie

Bezpieczeństwo pracy w magazynie

Zasady BHP, czyli Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, powinny być przestrzegane w każdym miejscu pracy, także w magazynach. W szczególności, jeśli jest to magazyn wysokiego składowania, gdzie upadający towar może stanowić ogromne zagrożenie. Często pracują w nich także wózki widłowe oraz inne urządzenia. Jakie są podstawowe zasady, do których musi dostosować się pracodawca?

Bezpieczna obsługa towarów w magazynie

W każdym budynku pełniącym rolę magazynu należy zastosować podstawowe standardy bezpieczeństwa. Są to przede wszystkim:

  • zorganizowanie, zaplanowanie, a w końcu wdrożenie użytecznego i skutecznego systemu składowania, który zapewni także bezpieczne jego użytkowanie – regały muszą być zainstalowane w sposób stabilny,
  • wyznaczenie bezpiecznej przestrzeni w zależności od potrzeb – są to wytyczone ścieżki i drogi dla wózków widłowych oraz innych pracowników,
  • zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników i zapewnienie im właściwych środków ochrony indywidualnej,
  • przeprowadzanie szkoleń BHP oraz szkolenia właściwego korzystania ze wszystkich dostępnych urządzeń – pracownikom należy także udostępnić instrukcje obsługi z dokładnym opisem zasad bezpiecznego użytkowania,
  • stosowanie sprawnych środków transportu typu wózki paletowe, wózki widłowe magazynowe czy wózki wysokiego składowania, posiadające znak bezpieczeństwa CE oraz regularnie prowadzoną dokumentację.

Są to podstawowe zasady, które spełnić musi każdy pracodawca.

Szczegółowe wytyczne dla magazynów

Bardzo szczegółowe zasady BHP określone są w odpowiednich normach, kodeksie pracy, a także standardach wytyczonych przez Unię Europejską. Określają one takie aspekty, jak akceptowalny poziom hałasu czy minimalny poziom oświetlenia hal. Pracodawca musi zapoznać się z odpowiednimi dla swojej działalności przepisami i zastosować je w miejscu wykonywania pracy, dostosowując warunki dla pracowników do właściwych wytycznych.

Nie mniej ważny jest system awaryjny. Plany ewakuacyjne muszą spełniać bardzo wyśrubowane normy, wobec czego należy je bardzo dokładnie rozplanować. Istotne przejścia i trasy muszą być oznaczone w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości. W razie zagrożenia pracownicy powinny wydostać się z budynku najkrótszą możliwą, bezpieczną drogą.

Systemy przeciwpożarowe w magazynach

Natomiast system ppoż. składać się powinien z trzech istotnych części:

  • system wczesnego wykrywania pożaru w postaci czujników dymu oraz temperatury,
  • urządzenia gaśnicze, rozmieszczone w kluczowym miejscach i odpowiednio oznaczone,
  • środki ochrony przeciwpożarowej w postaci przegród oraz drzwi ognioodpornych.

Współdziałanie wymienionych elementów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników.

Ciągłe doskonalenie systemu BHP w magazynie

Zgodnie z przepisami należy przeprowadzać cykliczne analizy ryzyka, na podstawie których stosuje się odpowiednie zabezpieczenia. Każde wydarzenie, które miało miejsce na magazynie, powinno zakończyć się dokładną analizą i dostosowaniem środków ochrony tak, by wyeliminować zagrożenie w przyszłości.

W ten sposób system bezpieczeństwa oraz higieny pracy ulega ciągłemu doskonaleniu, a pracownicy mogą czuć się bezpieczni w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Sprawdź także: ubranie spawalnicze